Selskabsspecifik risiko

Selskabsspecifik risiko er de risici, der knytter sig til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche men være dårligt ledet. I en sådan situation vil et sådant selskab typisk give et dårligere – eller endog negativt – afkast. Risikoen mindskes ved at investere i flere selskaber.

Se også udstederrisikoen.

Søg efter andre ord