Udstederrisikoen

Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine betingelser. Har man købt aktier i et selskab eller obligationer udstedt af et selskab, kan dette selskab gå konkurs. Sker dette er pengene helt eller delvist tabt. Vejen til at mindske denne risiko er igen spredning.

Søg efter andre ord