Nominel

Nominel er den pålydende værdi på et værdipapir.

Obligationer har typisk en nominel værdi på 100. Aktier kan variere i nominel værdi fra selskab til selskab.

Søg efter andre ord