Handelsomkostninger

Handelsomkostninger er de samlede omkostninger, en investor har ved at købe eller sælge et værdipapir. Se også kurtage.

Søg efter andre ord