Balanceret portefølje

En balanceret portefølje er en portefølje med både aktier og obligationer, hvor man søger at opnå robuste afkast. Se også diversificering.

Søg efter andre ord