Daytrading

Daytrading er handel med finansielle aktiver med en meget kort tidshorisont. Det kan være minutter, timer eller dage.

Teknisk analyse

I teknisk analyse kigger man på udviklingen i det man vil analysere. Det kan være kursen på et aktiv eller en renteudvikling, men det kan også være økonomiske nøgletal som inflation eller BNP. Man søger så at identificere forskelige mønstre i udviklingen, der kan indikere den fremtidige udvikling. Trendkanaler og head’n’shoulders er eksempler på disse. […]

Glidende gennemsnit

Glidende gennemsnit er gennemnit af kurserne over en bestemt periode. 50 dages glidende gennemsnit er således gennemnittet af de seneste 50 dages kurser.Her på siden anvendes 50 og 200 dages glidende gennemsnit til at indikere trenden og trendvendinger.

RSI

RSI eller Relative Strength Index er en indikator, der forsøger at måle styrken i en kursudvikling. På baggrund af historisk udvikling, tildeles en værdi mellem 0-100. I et stigende marked vil indikatoren ofte være mellem 30-100 og i en faldende trend mellem 0-70. Her på siden bruges RSI primært til at vurdere styrken i markedet […]

Trenden

Trenden er den langsigtede udvikling i kursen. Her på siden defineres trenden ideelt ved hjælp af kursen, 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Er kursen og 50 dages glidende gennemsnit over 200 dages glidende gennemsnit er trenden op. Er kursen og 50 dages glidende gennemsnit under 200 dage, er trenden ned.

Trend

Trend er den langsigtede udvikling i kursen. Her på siden defineres trenden ideelt ved hjælp af kursen, 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Er kursen og 50 dages glidende gennemsnit over 200 dages glidende gennemsnit er trenden op. Er kursen og 50 dages glidende gennemsnit under 200 dage, er trenden ned.

Divergens

Udtryk for modsatrettede tendens i mellem kursudviklingen og RSI-indikatoren. Kursen viser nye toppe (eller bunde), men RSI viser ikke nye toppe (eller bunde). Dette kan være et signal om udmattelse i markedet, og kan indikere korrektioner forude.

Artikel 9

Artikel 9 er en del af EU-regler fra marts 2021, der kræver at alle investeringsprodukter skal inddeles i tre kategorier alt efter deres tilgang til bæredygtigheder. Artikel 9-fonde har konkrete bæredygtighedsmål, som de skal leve op til på linje med afkast. Derudover skal selskaberne i fondene leve op til princippet om ”do no significant harm”, hvilket […]

Artikel 8

Artikel 8 er en del af EU-regler fra marts 2021, der kræver at alle investeringsprodukter skal inddeles i tre kategorier alt efter deres tilgang til bæredygtigheder. I artikel 8-fonde bliver bæredygtighed inddraget i selve investeringsprocessen. Det betyder, at selskaberne bliver vurderet i forhold til klimapåvirkning, selskabsledelse, relevante miljøaspekter og sociale aspekter – både i selskabet […]

Artikel 6

Artikel 6 er en del af EU-regler fra marts 2021, der kræver at alle investeringsprodukter skal inddeles i tre kategorier alt efter deres tilgang til bæredygtigheder. Artikel 6 er minimumshåndtering af bæredygtighedog betyder at investeringerne skal følge forvalterens politik for ansvarlige investeringer. Det kan blandt andet betyde, at man ikke investerer i kontroversielle våben såsom […]