Teknisk analyse

I teknisk analyse kigger man på udviklingen i det man vil analysere. Det kan være kursen på et aktiv eller en renteudvikling, men det kan også være økonomiske nøgletal som inflation eller BNP.

Man søger så at identificere forskelige mønstre i udviklingen, der kan indikere den fremtidige udvikling. Trendkanaler og head’n’shoulders er eksempler på disse. I min erfaring er de dog nemmest at identificere, når det er sket – altså når det er for sent at handle på dem.

Til gengæld har jeg set gode resultater med strategier, der baseres på glidende gennemsnit, som for eksempel 50 dage eller 200 dage. Disse kan være gode indikationer af en trend, hvad enten den er opadgående.

Holder kursen sig over det anvendte gennemsnit, er der tale om en stigende trend. Det er naturligvis omvendt, hvis kursen er under gennemsnittet.

Udfordringen er at signalet først kommer, efter et stort fald eller en stor stigning, så man vil ikke kunne ramme top og bund.

Signalerne er dog ikke altid brugbare – det kalder man falske signaler.

Der findes en lang række metoder og indikatorer, man kan bruge i teknisk analyse.

Søg efter andre ord