EP 60: Ludomani på aktiemarkedet med Johan Eklund

Kan man blive afhængig af at investere? Investering minder på mange måder om spil, derfor vil jeg gerne undersøge om man mon kan blive afhængig af at investere. Derfor har jeg inviteret klinisk psykologi Johan Eklund i studiet.

Gennem mine mange år som rådgiver om de finansielle markeder, er jeg ofte stødt på investorer, jeg vil vurdere havde et afhængighedsforhold til deres investeringer. De tog gerne store risici og virkede til at få stor fornøjelse af at være i markederne.

Johan Eklund er klinisk psykolog på forskningscenter for ludomani på AUH og har gennem tiden behandlet flere for ludomani – og også enkelte, der var afhængige af investering.

Jo hurtigere et spil er, jo farligere er det og på de finansielle markeder ændres priserne jo hele tiden, og samtidig er det blevet nemmere og nemmere at handle på de finansielle markeder. Friktionen er stort set fjernet, og det kræver bare en smartphone og et indskud på 1.000 kroner før man er i gang.

Når ens investeringsapp minder om et spil, så bliver investeringerne måske også mere uvirkelige – i stil med brug af jetoner på kasino.

Der er typisk tre adfærd, man skal være opmærksom på i forbindelse med afhængighed:

  • Kontroltab
  • Dominerende aktivitet
  • Man fortsætter aktiviteten skadesvirken

Noget tyder på at der både er forskelle mellem kønnene og aldersklasser. Den typiske ludoman er under 25 og ofte en mand. Det skyldes formentlig at mænd agerer kraftigere på impulser, og samtidig er hjernen for mænd ikke helt færdig før ca de 25 år.

Hør hele podcasten hvor du plejer at finde podcast, eller lige her:

Nyttige links:

Dansk Center for ludomani: https://ludomani.dk/

Stop Spillet: https://www.stopspillet.dk/

Hos begge kan du teste om du er afhængig af spil.

Denne episode er redigeret af Marius Vanting Balle.

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.