EP 50: Svindel og humbug med Simon Kirketerp

En klog mand sagde engang til mig, at den nemmeste måde at få en stor formue på, var at tage en andens. Det ordsprog tager nogen måske lidt for alvorligt, og det taler jeg med Simon Kirketerp fra Børsen om i denne episode, der samtidig er jubilæumsepisode nummer 50!

Simon har tidligere været med i episode 19 der handlede om First North.

Der har altid vøret forsøg på svindel – også på de finansielle markeder på de finansielle markeder. I min tid var Nordisk Fjer en af de første mens IT Factory – der dog ikke var noteret – formentlig fik større bevågenhed i medierne, måske fordi Finn Nørbygaard var involveret. Nu er den så gal igen, hvor MEEW forsøgte at komme på Børsen.

Noteringen skulle ske på den Nordiske Vækstbørs, Spotlight, og prospektet var udsendt. Blandt andet med denne udtalelse:

– Vi har været på en ekstraordinær vækstrejse, og formået at bygge en solid forretning. Vi bliver kaldt “Mini Google”, og dét vil vi gerne give alle mulighed for at få medejerskab i, fortæller den adm. direktør, Armin Kavousi.

Det skulle vise sig at vækstrejsen ikke var helt så flot, titlerne var ikke på plads og regnskaberne var ikke reviderede. Ca 1 1/2 måned efter prospektets offentliggørelse blev MEEW erklæret konkurs.

Hør mere om den spændende historie og bliv klogere på nogle mulige problemstillinger omkring noteringer på vækstbørser. Kravene er mindre til optagelse – det betyder dog også at risiciene kan være større som investor!

– Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det nok ikke sandt, siger Simon Kirketerp. Høje garanterede afkast uden risici findes ikke.

Hør det lige her:

Find podcasten her:

Køb koppen fra Investering på hjernen!

Nyheder

Send en besked

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne i nyhedsbrevene er til generel orientering og udgør ikke finansiel rådgivning. Vi fraskriver os ethvert ansvar for beslutninger truffet på grundlag af indholdet i nyhedsbrevene.
Indholdet på Hulemandens Analyser er udelukkende til generel informationsbrug og er ikke ment som finansiel rådgivning. Brugere bør ikke fortolke indholdet som specifikke anbefalinger eller rådgivning til deres finansielle situation.
Selvom vi stræber efter at sikre nøjagtigheden og aktualiteten af informationen, garanterer vi ikke for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af det materiale, der præsenteres.
Investering indebærer risiko, og enhver investeringsbeslutning truffet på grundlag af informationen på Hulemandens Analyser er på brugerens eget ansvar. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af sådanne beslutninger.
Indholdet på Hulemandens Analyser udgør ikke professionel finansiel eller investeringsrådgivning. Brugere bør søge uafhængig professionel rådgivning, før de foretager nogen form for investering.
Indholdet på Hulemandens Analyser kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer eller opdateringer når som helst.