Valør

Valør er den dag, en værdipapirhandel er gældende fra.

I Danmark ligger valørdagen typisk to dage efter, at handlen har fundet sted.

Så hvis du køber aktier en mandag, sker betalingen først om onsdagen. Du betragtes dog som ejer af aktierne fra købsdagen.

Køber du obligationer, er det først fra valørdagen du vil modtage rentebetalingen. Derfor udlignes forskellen via købsnotaen.

Søg efter andre ord