Skatkammerbeviser

Et skatkammerbevis er en kortløbende obligation udstedt af staten. I Danmark er skatkammerbeviser nulkuponobligationer, hvilket betyder at de ingen rente oppebærer. I stedet får køberen af skatkammerbeviset sit afkast via kursgevinst ved udløb (eller kurstab, hvis den korte rente er negativ.

Søg efter andre ord