Shortselling

Shortselling gør en investor, hvis han eller hun tror, et værdipapir vil falde i pris, hvis investoren ikke ejer værdipapiret i forvejen.

Man aftaler i stedet at låne en mængde af det pågældende værdipapir af en investor, der har det pågældende værdipapir, og kan efterfølgende sælge disse i markedet. Samtidig betales typisk en præmie for at låne værdipapirerne.

Når låneaftalen udløber, skal shortselleren levere det samme antal af værdipapiret tilbage til investoren.

Er værdipapiret faldet i kurs, har man tjent på shortsellingen. Omvendt, hvis værdipapiret er steget i pris. 

Søg efter andre ord