Risikospredning

Risikospredning får man ved at investere i flere forskellige værdipapirer – også kaldet en portefølje.

Den samlede investering er dermed ikke så følsom, hvis et enkelt papir falder i kurs. En nem form for risikospredning får man f.eks. ved at købe investeringsbeviser i en investeringsfond.

Søg efter andre ord