Renterisiko

Renterisiko er risikoen på en portefølje, hvis renten stiger eller falder. Stiger renten vil en obligationsportefølje typisk falde i værdi – det omvendte gør sig gældende ved faldende rente. En stigende rente kan også have negativ indvirkning på aktier, men der er dog ingen entydig sammenhæng. Renterisikoen er således mest relevant for investeringer i obligationer, men aktier og ejendomme kan også påvirkes af ændringer i renten.

Søg efter andre ord