Prospekt

Prospekt er en beskrivelse af et børsnoteret værdipapir. Beskriver selve værdipapirets vilkår og investorers rettigheder.

Søg efter andre ord