Passiv strategi

Passiv strategi er modsætningen til en aktiv strategi.

Med en passiv strategi tager man ikke aktive valg i sin strategi, men ”køber blot markedet”. Passive strategier tager udgangspunkt i, at man ikke kan slå markedet.

En passiv strategi eksponeret mod danske aktier køber typisk danske aktier i en på forhånd defineret fordeling/sammensætning, der minder om et dansk aktieindeks.  

Søg efter andre ord