Ordretype

Når du vil købe eller sælge et værdipapir via din netbank, kan du typisk gøre brug af disse ordretyper:

Søg efter andre ord