Limitordre

Vælger du at bruge en limitordre, skal du angive den pris – kaldes limitprisen – du som minimum vil sælge til eller maksimalt vil købe til.

For en salgsordre er det altså den pris, du som minimum vil have for dine værdipapirer. Er eller falder prisen til under dette niveau, sælges dine værdipapirer ikke.

For en købsordre er det den pris, du maksimalt vil betale for værdipapirerne. Er prisen over dette niveau, gennemføres ordren ikke.

Søg efter andre ord