Optioner

Optioner er en rettighed til at købe eller sælge noget til en bestemt pris og på en bestemt dato.

Har man købt en option, har man retten til at vælge, om man vil udnytte optionen.

Sælgeren af en option har derimod pligt til at sælge eller købe, hvis køberen af optionen ønsker at gøre brug af optionen.

Prisen for en option kaldes optionspræmie.

Søg efter andre ord