Optionspræmie

Optionspræmie er den pris, en køber af en option betaler sælgeren for rettigheden.

Søg efter andre ord