Navnenotering

Navnenotering betyder at en investering i aktier eller investeringsbeviser er noteret på navn. På den måde kender udsteder – investeringsfonden eller aktieselskabet – investors navn, og har mulighed for at sende oplysninger til investoren.

I nogle investeringsfonde og selskaber er navnenotering en forudsætning for at kunne stemme på generalforsamlingen.

Søg efter andre ord