Markedsrisiko

Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Mange markeder har indbyrdes sammenhæng, men man kan søge at minimere markedsrisikoen ved at investere på flere markeder og i flere aktivklasser. Der er stor forskel på markedsrisikoen på eksempelvis danske obligationer og kinesiske aktier.

Det gør ikke det ene til en bedre investering, men er blot et eksempel på, at risikoen forbundet med investering i de to aktivklasser er forskellig.

Søg efter andre ord