Konverterbar obligation

På en konverterbar obligation har låntager ret til at indfri sit lån – helt eller delvist – til kurs 100 i forbindelse med termin.

Er obligationens kurs over 100, kan en låntager opsige sit lån – typisk – to måneder før terminsdagen og derved indfri det til kurs 100 til termin.

Er obligationen under kurs 100, kan låntager indfri lånet ved at opkøbe obligationer, som lånet er optaget i.

Søg efter andre ord