Termin

Termin er betegnelsen for tidspunktet for betaling af rente og evt afdrag på en obligation. Typisk hel- eller kvartårligt.

Søg efter andre ord