Indre værdi

Indre værdi er den regnskabsmæssige opgjorte værdi et selskab eller en investeringsfond har. For selskaber opgøres dette oftest i forbindelse med regnskaber, mens investeringsfonde løbende beregner den indre værdi. Et selskabs kurs og den indre værdi er derfor ofte ikke den samme.

Søg efter andre ord