Forvaltningsgebyr

Forvaltningsgebyret er prisen for at andre investerer for dig. Hvad enten du investerer via en porteføljeforvalter eller i en investeringsfond eller ETF, betaler du forvaltingsgebyr. I fonde indgår forvaltningsgebyret i administrationsomkostninger.

Forvaltningsgebyret går til rådgiveren og skal dække lønninger, analyse af markeder og værdipapirer, leje af lokaler med mere.

Forvaltningsgebyret bør være lavt for passive indeksprodukter, da de ikke skal foretage analyser, men blot købe værdipapirer matchende det tilknyttede indeks. For aktive fonde er forvaltningsgebyret typisk en del højere.

Søg efter andre ord