Administrationsomkostninger

Omkostningerne ved at drive en investeringsforening eller investeringsfond kaldes administrationsomkostninger. Dette dækker bl a omkostninger til den daglige drift af foreningen såsom beregning af indre værdier, bogførsel af handler, kontrol af aktiverne, udfærdigelse af regnskab og den løbende information til investorer.

Søg efter andre ord