ESG strategi

ESG strategi er en investeringsstrategi, hvor man inddrager værdier for ESG i udvælgelsesproceduren.

Søg efter andre ord