EPS

Earning Per Share – eller på dansk Indtjening Per Aktie – er et af de nøgletal, man bruger i den fundamentale analyse af aktier.

Det udregnes ved at sætte den nettoresultatet minus udbytte til præferenceaktier i forhold til antallet af aktier. Formlen er:

EPS = (Nettoresultat – udbytte til præferenceaktier) / Gennemsnitligt antal aktier

Søg efter andre ord