Effektiv rente

Effektiv rente er et udtryk for den rente, du får ved at købe en obligation. Det er teoretisk begreb fordi det blandt andet forudsætter at udbetalinger fra obligationen, kan geninvesteres til samme rente. Det kan de sjældent.

Den effektive rente er den diskonteringsrente, der gør nutidsværdien af de fremtidige betalinger fra obligationen lig med obligationens værdi nu.

Søg efter andre ord