Diskonteringsrente

Diskonteringsrenten er den rentesats, der anvendes til at beregne nutidsværdien af en investering. Det er altså en beregning, der viser værdien i dag, givet en række faktorer.

Fremtidige betalinger har ikke samme værdi, og diskonteringsrenten er et forsøg på at oversætte fremtidige betalinger til dagens værdi.

Søg efter andre ord