Certifikater

Et certifikat – også kaldet Exhange Traded Notes (ETN) – er et værdipapir, hvor værdien følger et underliggende aktiv, eksempelvis en aktie, en råvare eller et aktieindeks.

Certifikater er ofte gearede.

Nogle certifikater giver mulighed for, at man kan tabe mere end det indskudte beløb.

Søg efter andre ord