Børsværdi

Børsværdien for aktier udtrykker den samlede værdi af selskabet. Den udregnes sådan her:

Børsværdi = Antal aktier x kurs

Søg efter andre ord