Blue chip

Blue chip aktier er aktier fra store, stabile og veldrevne selskaber. I Danmark vil man betegne selskaberne i C25 som blue chip aktier.

Søg efter andre ord