Alfa

Alfa er målet for det afkast, eksempelvis en investeringsforening skaber mere end markedets afkast. Er en investering steget 9 %, mens det underliggende kun er steget 6 %, er alfa 3 %.

Søg efter andre ord