Aktiv aktivallokering

Aktiv aktivallokering handler om at flytte midler fra én aktivklasse til en anden, fordi man forventer bedre performance i den ene aktivklasse. 

Søg efter andre ord