Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer er obligationer med virksomheder som låntagere. Se obligationer.

Her bestemmes renten også af risikoen på låntager – altså virksomheden. Jo højere risiko jo højere rente.

Risikoen er typisk større end på en realkreditobligation eller statsobligation.

Søg efter andre ord