Vedhængende rente

Når du køber en obligation har du først ret til renten fra valørdagen. Derfor skal køberen betale sælgeren for perioden siden sidste rentetilskrivning og frem til valørdagen.

For danske obligationer opgøres vedhængende rente fra den forrige terminsdato (inklusiv) til valørdatoen (eksklusiv) i henhold til Faktisk/Faktisk princippet for opgørelse af rentedage.

Søg efter andre ord