Swaptioner

En swaption er en option på en swap. Har du købt en swaption, er det altså ikke en forpligtelse, men en rettighed du vil udnytte, hvis det er gunstigt for dig. Du betaler en optionspræmie for denne rettighed.

Har du omvendt solgt en swaption, er du forpligtet, hvis din modpart ønsker at benytte optionen. For denne mulige forpligtelse modtager du en præmie fra køberen.

Søg efter andre ord