Strukturerede obligationer

En struktureret obligation består af to dele, en obligationsdel og del, der er koblet til udviklingen i et marked. Det kan for eksempel være aktiemarkedet eller udviklingen i råvarer, som kan føre til et højere afkast.

Obligationsdelen giver trygheden for at få det nominelle beløb tilbage, mens aktiedelen vil give det positive afkast, hvis markedet stiger.

Obligationerne fungerer som oftest på den måde, at en stor del af beløbet placeres i en rentebærende fordring, der søger at sikre, at værdien er 100 ved udløb. For resten af beløbet købes en option, der giver ret til afkast, hvis det underliggende marked udvikler sig positivt.

Søg efter andre ord