Renteswaps

En renteswap er en aftale om at bytte renter. Hvis jeg har et fastforrentet lån, som jeg gerne vil ændre til variabel rente, kan dette gøres med en renteswap. Så vil jeg modtage den faste rente (som modsvarer den rente jeg betaler) og skal i stedet betale en variabel rente.

Det er dog primært teoretisk, da empiri tydeligt har vist at markedet ikke er likvidt og korrekt prisfastsat, hvilket førte til store tab på renteswaps for en masse landmænd og ejendomsinvestorer i forlængelse af Finanskrisen.

Søg efter andre ord