Realisationsbeskatning

Realisationsbeskatning betyder, at dine tab og gevinster først beskattes, når de realiseres.

I al den tid, du beholder din investering, er der kun beskatning af evt. udbetalinger fra investeringen, som f eks renter eller udbytter.

Resten beskattes først, når du sælger investeringen.

Søg efter andre ord