Perpetual obligation

En perpetual obligation er en obligation, der ikke udløber. Låntager har typisk en mulighed for at indfri lånet undervejs, men obligationsejerne kan ikke forlange indfrielse.

Obligationsejeren modtager kun rentebetalinger.

Søg efter andre ord