Pensionspuljer

Pensionspuljer er investering i værdipapirer udbudt til pensionsordninger i pengeinstitutter.

Pensionspuljer kan ikke købes eller sælges, og man kan typisk kun ind- og udtræde på bestemte tidspunkter.

Søg efter andre ord