Pantebreve

Pantebreve er lån mod pant i fast ejendomme. Kan anvendes til finansiering af den del kreditforeningerne ikke kan finansiere.

Långiver får pant i låntagers ejendom. Pantet vil ofte skulle respektere for eksempel realkreditters pant.

Søg efter andre ord