Overvægt

Vælger en investeringsfond at have flere positioner i en aktivklasse, branche eller obligationstype end fondens benchmark, taler man om at de overvægter denne position.

Fondens porteføljeforvalter vil typisk vælge at gøre dette, hvis man har positive forventninger til det man vælger at overvægte.

Søg efter andre ord