Max drawdown

Max drawdown er et udtryk for det største fald/den største tilbagegang i en portefølje over en given periode. Viser det maksimale tab, man har oplevet over en given periode.

Søg efter andre ord