Likviditetsrisikoen

Likviditetsrisikoen er risikoen for, at de værdipapirer du ejer, ikke kan omsættes. Har du behov for pengene, og er der ingen købere, kan den pris du ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. Omvendt kan du presse prisen op, hvis du gerne vil købe og der ingen sælgere er.

Likviditetsrisikoen er forskellig fra aktiv til aktiv og fra marked til marked. Risikoen mindskes ved at sprede sine investeringer.

Søg efter andre ord