Formidlingsprovision

Formidlingsprovision er en omkostning, investeringsforeninger betaler til samarbejdspartnere for at rådgive deres kunder. De fleste investeringsforeninger har ikke ressourcer til at rådgive alle investorer og indgår derfor samarbejde med banker eller fondsmæglerselskaber om rådgivning af investorerne.

Søg efter andre ord