Branchespecifik risiko

Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche og er således relateret til, om det generelt går godt eller skidt for en hel branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Risikoen mindskes ved at investere i flere brancher.

Søg efter andre ord